Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài C2 trang 18 SGK Vật lý  7 - Quang học

Bài C2 trang 18 SGK Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 18 SGK Vật lý lớp 7. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

Bài C1 trang 18 SGK Vật lý  7 - Quang học

Bài C1 trang 18 SGK Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 18 SGK Vật lý lớp 7. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, chương 1 Quang học.

X