Bài 6: Nước Mĩ

Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Lịch sử 12

Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 16 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai với những nội dung sau