Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

Bài 3 trang 51 SGK Tin học 10

Bài 3 trang 51 SGK Tin học 10

Giải bài 3 trang 51 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 và đề xuất các test tiêu biểu.

Bài 2 trang 51 SGK Tin học 10

Bài 2 trang 51 SGK Tin học 10

Giải bài 2 trang 51 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: nội dung và mục đích của bước hiệu chỉnh khi giải bài toán trên máy tính.