Bài 6.44 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Giải Bài 6.44 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức: Thay số thích hợp vào dấu ?. - 10/16 = ?/56 = - 20/? = 50/?

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài tập cuối chương VI.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 6.44 trang 27 SGK Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Bài 6.44 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Câu hỏi :Thay số thích hợp vào dấu “?”.

\(\dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{?}{{56}} = \dfrac{{ - 20}}{?} = \dfrac{{50}}{?}\)

Giải

\(\dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{?}{{56}}   \) nên dấu “?” thứ nhất là   - 10.56 : 16 = - 35

\( \dfrac{{-10}}{{16}} = \dfrac{{ - 20}}{?}\)  nên dấu “?” thứ hai là  16.(-20) : (-10} = 32

\( \dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{{50}}{?}\)  nên dấu “?” thứ ba là  16.50 : (-10) =  - 80

Vậy ta hoàn thành như sau:

\(\dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{{ - 35}}{{56}} = \dfrac{{ - 20}}{{32}} = \dfrac{{50}}{{ - 80}} \)

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải toán 6: Bài 6.44 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Cập nhật ngày 24/12/2021 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM