Bài 6.38 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Giải Bài 6.38 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức: Tính: a) -1/2 + 5/6 +1/3 b) -3/8 +7/4 - 1/12 c) 3/5 :( 1/4 .7/5) d)10/11 + 4/11:4 - 1/8

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Luyện tập chung trang 25.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 6.38 trang 26 SGK Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Bài 6.38 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Câu hỏi : Tính:

a)\(\dfrac{-1}{2}+\dfrac{5}{6}+\dfrac{1}{3}\)

b) \(\dfrac{-3}{8}+\dfrac{7}{4}- \dfrac{1}{12}\)

c)\(\dfrac{3}{5}: (\dfrac{1}{4}. \dfrac{7}{5})\)

d) \(\dfrac{10}{11}+\dfrac{4}{11}: 4 - \dfrac{1}{8}\)

Giải

a) \(\dfrac{-1}{2}+\dfrac{5}{6}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{-3}{6}+\dfrac{5}{6} +\dfrac{2}{6}=\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}\)

b) \(\dfrac{-3}{8}+\dfrac{7}{4}- \dfrac{1}{12}=\dfrac{-9}{24}+ \dfrac{42}{24} - \dfrac{2}{24}=\dfrac{31}{24}\)

c) \(\dfrac{3}{5}: (\dfrac{1}{4}.\dfrac{7}{5})=\dfrac{3}{5}: \dfrac{7}{20}= \dfrac{3}{5}. \dfrac{20}{7}=\dfrac{12}{7}\)

d) \(\dfrac{10}{11}+\dfrac{4}{11}:4-\dfrac{1}{8}=\dfrac{10}{11}+ \dfrac{4}{11}.\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{8}\\=\dfrac{10}{11}+ \dfrac{1}{11} - \dfrac{1}{8}= 1- \dfrac{1}{8}=\dfrac{7}{8}\)

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải toán 6: Bài 6.38 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Cập nhật ngày 24/12/2021 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM