Bài 6.29 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Giải Bài 6.29 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức: Tính một cách hợp lí: a) 3/4.1/13 - 3/4.14/13; b) 5/13. - 3/10. - 13/5

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 6.29 trang 21 SGK Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Bài 6.29 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Câu hỏi : Tính một cách hợp lí:

a) \( \dfrac{3}{4}.\dfrac{1}{{13}} - \dfrac{3}{4}.\dfrac{{14}}{{13}}\)

b) \(\dfrac{5}{{13}}.\dfrac{{ - 3}}{{10}}.\dfrac{{ - 13}}{5}\)

Giải

a)

\(\begin{array}{l} \dfrac{3}{4}.\dfrac{1}{{13}} - \dfrac{3}{4}.\dfrac{{14}}{{13}} = \dfrac{3}{4}.\left( {\dfrac{1}{{13}} - \dfrac{{14}}{{13}}} \right)\\ = \dfrac{3}{4}.\left( {\dfrac{{1 - 14}}{{13}}} \right)\\ = \dfrac{3}{4}.\dfrac{{-13}}{{13}} = \dfrac{-3}{4}\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l} \dfrac{5}{{13}}.\dfrac{{ - 3}}{{10}}.\dfrac{{ - 13}}{5} = \dfrac{5}{{13}}.\dfrac{{ - 13}}{5}.\dfrac{{ - 3}}{{10}} \\= \left( {\dfrac{5}{{13}}.\dfrac{{ - 13}}{5}} \right).\dfrac{{ - 3}}{{10}}\\ = \dfrac{{5.\left( { - 13} \right)}}{{13.5}}.\dfrac{{ - 3}}{{10}} \\= \left( { - 1} \right).\dfrac{{ - 3}}{{10}} = \dfrac{3}{{10}}\end{array}\)

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải toán 6: Bài 6.29 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Cập nhật ngày 24/12/2021 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM