Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Giải Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức: Thay dấu ? bằng số thích hợp trong bảng sau, kết quả bảng

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 6.27 trang 21 SGK Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Câu hỏi : Thay dấu “?” bằng số thích hợp trong bảng sau:

Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Giải

Ta có các phép tính cần thực hiện như sau:

Với  \(a = \dfrac{9}{{25}},b = 1\)

\(a.b = \dfrac{9}{{25}}.1 = \dfrac{9}{{25}}\)

\(a:b = \dfrac{9}{{25}}:1 = \dfrac{9}{{25}}\)

Với \(a = 12,b = \dfrac{{ - 9}}{8}\)

\(\begin{array}{l}a.b = 12.\dfrac{{ - 9}}{8} = \dfrac{{12.\left( { - 9} \right)}}{{.8}} = \dfrac{{ - 27}}{2}\\a:b = 12:\dfrac{{ - 9}}{8} = 12.\dfrac{8}{{ - 9}} = \dfrac{{12.8}}{{ - 9}} = \dfrac{{ - 32}}{3}\end{array}\)

Với \(a = \dfrac{{ - 5}}{6},b = 3\)

\(\begin{array}{l}a.b = \dfrac{{ - 5}}{6}.3 = \dfrac{{ - 5}}{2}\\a:b = \dfrac{{ - 5}}{6}:3 = \dfrac{{ - 5}}{6}.\dfrac{1}{3} = \dfrac{{ - 5}}{{18}}\end{array}\)

Vậy ta có bảng hoàn thành như sau:

giải bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải toán 6: Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Cập nhật ngày 24/12/2021 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM