Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 24/12/2021 - Tác giả:

Giải Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức: Thay dấu ? bằng số thích hợp trong bảng sau, kết quả bảng

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 6.27 trang 21 SGK Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Câu hỏi : Thay dấu “?” bằng số thích hợp trong bảng sau:

Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Giải

Ta có các phép tính cần thực hiện như sau:

Với  \(a = \dfrac{9}{{25}},b = 1\)

\(a.b = \dfrac{9}{{25}}.1 = \dfrac{9}{{25}}\)

\(a:b = \dfrac{9}{{25}}:1 = \dfrac{9}{{25}}\)

Với \(a = 12,b = \dfrac{{ - 9}}{8}\)

\(\begin{array}{l}a.b = 12.\dfrac{{ - 9}}{8} = \dfrac{{12.\left( { - 9} \right)}}{{.8}} = \dfrac{{ - 27}}{2}\\a:b = 12:\dfrac{{ - 9}}{8} = 12.\dfrac{8}{{ - 9}} = \dfrac{{12.8}}{{ - 9}} = \dfrac{{ - 32}}{3}\end{array}\)

Với \(a = \dfrac{{ - 5}}{6},b = 3\)

\(\begin{array}{l}a.b = \dfrac{{ - 5}}{6}.3 = \dfrac{{ - 5}}{2}\\a:b = \dfrac{{ - 5}}{6}:3 = \dfrac{{ - 5}}{6}.\dfrac{1}{3} = \dfrac{{ - 5}}{{18}}\end{array}\)

Vậy ta có bảng hoàn thành như sau:

giải bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải toán 6: Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM