Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Bài 2 trang 173 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 173 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 173 sgk Sinh học 8. Trong vệ sinh đối với hệ thần kinh cần chú ý để tránh suy giảm hệ thần kinh

Bài 1 trang 173 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 173 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 173 sgk Sinh học 8. Giấc ngủ là kết quả của một quá trình ức chế tự nhiên để bảo vệ và phục hồi khả năng hoạt động của hệ thần kinh.