Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

Bài 4 trang 165 sgk Sinh 8

Bài 4 trang 165 sgk Sinh 8

Giải bài 4 trang 165 sgk Sinh học 8. Áp dụng kiến thức sinh 8 đã học về cơ quan phân tích thính giác, làm thí nghiệm trên ống nghe và nhận xét.

Bài 2 trang 165 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 165 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 165 sgk Sinh học 8. Cơ quan phân tích thính giác hoạt động thu nhận kích thích của sóng âm giúp ta nghe được.

Bài 1 trang 165 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 165 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 165 sgk Sinh học 8. Cấu tạo của ốc tai bao gồm ốc tai xương và ốc tai màng.