Bài 50: Vệ sinh mắt

Bài 4 trang 161 sgk Sinh 8

Bài 4 trang 161 sgk Sinh 8

Giải bài 4 trang 161 sgk Sinh học 8. Dịch đau mắt hột và cách phòng tránh bệnh đau mắt hột

Bài 3 trang 161 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 161 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 161 sgk Sinh học 8. Không nên đọc sách ở những nơi thiếu ánh sáng, không nên nằm đọc sách.

Bài 2 trang 161 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 161 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 161 sgk Sinh học 8. Về già, thủy tinh thể bị lão hóa và mất khả năng điều tiết nên cần đeo kính lão.

Bài 1 trang 161 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 161 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 161 sgk Sinh học 8. Nguyên nhân dẫn đến bệnh cận thị do bẩm sinh hoặc do hoạt động không đúng cách.