Bài 5 vật lý 6 - Khối lượng - Đo khối lượng

Giải vật lý lớp 6 bài 5 Khối lượng - Đo khối lượng chi tiết trả lời các câu hỏi trang 18 đến 20 SGK môn vat ly 6.

Bài C13 trang 20 sgk Vật lí 6

Bài C13 trang 20 sgk Vật lí 6

Đáp án bài tập C13 trang 20 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Số 5T trên biển báo giao thông trước một chiếc cầu có ý nghĩa gì ?

Bài C12 trang 20 SGK Vật lí 6

Bài C12 trang 20 SGK Vật lí 6

Giải bài tập C12 trang 20 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Xác định GHĐ và ĐCNN của cân mà em (hoặc gia đình em) thường dùng.

Bài C11 trang 20 sgk Vật lí 6

Bài C11 trang 20 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C11 trang 20 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Chỉ trên các hình xem đâu là cân ta, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.

Bài C10 trang 19 sgk Vật lí 6

Bài C10 trang 19 sgk Vật lí 6

Đáp án giải câu hỏi bài tập C10 trang 19 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Thực hiện phép cân một vật bằng cân Rô-bec-van.

Bài C9 trang 19 SGK Vật lí 6

Bài C9 trang 19 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài C9 trang 19 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

Bài C8 trang 19 sgk Vật lí 6

Bài C8 trang 19 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập câu hỏi C8 trang 19 sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rôbécvan trong lớp.

Bài C7 trang 19 SGK Vật lí 6

Bài C7 trang 19 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài C7 trang 19 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Đối chiếu ảnh của cái cân Rô-bec-van trong hình 5.2 với cái cân thật để nhận ra các bộ phận.

Bài C6 trang 18 sgk Vật lí 6

Bài C6 trang 18 sgk Vật lí 6

Đáp án trả lời câu hỏi C6 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

Bài C5 trang 18 sgk Vật lí 6

Bài C5 trang 18 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C5 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

Bài C4 trang 18 sgk Vật lí 6

Bài C4 trang 18 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C4 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống

X