Bài 5 trang 98 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 22/01/2023 - Tác giả:

Bài 5 trang 98 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Phản ứng A → sản phẩm được thực hiện trong bình kín. Nồng độ của A tại các thời điểm...

Hướng dẫn trả lời bài 5 trang 98 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 16: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC - Chủ đề 6: Tốc độ phản ứng hóa học.

Câu hỏi

Phản ứng A → sản phẩm được thực hiện trong bình kín. Nồng độ của A tại các thời điểm t = 0; t = 1 phút; t = 2 phút lần lượt là 0,1563 M; 0,1496 M; 0,1431 M.

a) Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong phút thứ nhất và từ phút thứ nhất tới hết phút thứ hai.

b) Vì sao hai giá trị tốc độ tính được không bằng nhau.

Trả lời

a) Tốc độ trung bình của phản ứng trong phút thứ nhất là

Bài 5 trang 98 SGK Hóa 10 Cánh Diều 1

Tốc độ trung bình của phản ứng từ phút thứ nhất tới hết phút thứ hai là

Bài 5 trang 98 SGK Hóa 10 Cánh Diều 2

b) Đa số các phản ứng hóa học có nồng độ giảm dần theo thời gian.

Nồng độ của chất phản ứng càng lớn thì tốc độ phản ứng càng lớn. Càng về sau nồng độ của chất A càng giảm nên tốc độ của phản ứng cũng giảm dần.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 5 trang 98 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM