Bài 5 trang 124 SGK Toán 4

Bài 5 trang 124 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 5 trang 124 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 5 trang 124 SGK Toán 4

Đề bài

Hai hình chữ nhật có phần chung là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) Giải thích tại sao hình tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện song song.

b) Đo độ  dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi nhận xét xem từng cặp cạnh đối diện có bằng nhau không?

c) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành có độ dài đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

Đề bài 5 trang 124 SGK Toán 4

Hướng dẫn

- Dùng thước kẻ đo độ dài các cạnh của tứ giác ABCD rồi rút ra nhận xét.

- Muốn tính diện tích hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng.

Bài Giải

 a) Cạnh \(AB\) và cạnh \(AD\) của tứ giác \(ABCD\) thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật thứ nhất nên chúng song song với nhau.

Cạnh \(DA\) và cạnh \(BC\) thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật thứ hai nên chúng song song nhau.

b) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác \(ABCD\) ta có:

\(AB = 4cm\);                                \(DA = 3cm\);  

\(CD = 4cm\);                                \(BC = 3cm\)

Tứ giác \(ABCD\) có từng cặp cạnh đối diện bằng nhau.

c) Diện tích hình bình hành \(ABCD\) là: \(4 × 2 = 8\, (cm^2)\)

                   

» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 124 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 5 trang 124 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 124 SGK Toán 4 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu