Bài 5 trang 109 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 31/01/2020 - Tác giả: Giangdh

Bài 5 trang 109 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 5 trang 109 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 5 trang 109 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 5 trang 109 SGK Hóa 8

Đề bài

Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

a. Tính số gam thủy ngân thu được;

b. Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Cách giải

- Bước 1: Tính phân tử khối của HgO: M = 207 + 16 = ? (g/mol)

Tính số mol của HgO \({n_{HgO}} = \dfrac{{{m_{HgO}}}}{{{M_{HgO}}}} = ?\,(mol)\)

- Bước 2: Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra

\(HgO\, + \,{H_2}\xrightarrow{{{t^0}}}\,Hg\, + \,\,{H_2}O\)

a. Tính số mol Hg theo số mol HgO dựa vào PTHH

nHg = nHgO = ? (mol)

b. Tính số mol Htheo số mol HgO

nH2 = nHgO = ? (mol)

=> VH2 = nH2 . 22,4 = ? (lít)

Đáp án

Bài làm cách 1

a. Số mol thủy ngân (II) oxit là: n = \(\dfrac{m}{M}\) = \(\dfrac{21,7}{217}\) = 0,1 (mol)

- Phương trình phản ứng:

HgO  +  H2  →  H2O + Hg

1 mol  1 mol   1mol   1 mol

0,1        0,1    0,1       0,1

- Khối lượng thủy ngân thu được: m = 0,1.201 = 20,1 (g)

b. Số mol khí hi đro: n = 0,1 mol

- Thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc là:

V = 22,4.0,1 = 2,24 (lít)

Bài làm cách 2

\(n_{HgO}=\frac{m_{HgO}}{M_{HgO}} =\frac{21,7}{217} = 0,1\ mol. \)

- Phương trình hóa học của phản ứng khử \(HgO\):\(HgO + H_2 → Hg + H_2O \)

a) Theo phương trình hóa học trên ta có:
\(n_{Hg}=n_{HgO} = 0,1\ mol\\ =>m_{Hg}=n\times M = 0,1 \times 201 = 20,1g.\)

b) Theo phương trình hóa học trên:

\(n_{H_2}=n_{HgO} = 0,1 mol. \)

- Thể tích khí hiđro cần dùng:

\(V_{H_2} =n\times 22,4= 0,1 \times 22,4=2,24l.\)

Ghi nhớ

- Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí.

- Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. Các phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt.

- Khí hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

»» Bài tiếp theo:: Bài 6 trang 109 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 5 trang 109 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM