Bài 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn trình bày lời giải và đáp án bài 5 trang 90 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 5 trang 90 sgk giải tích lớp 12

Phương pháp giải

Sử dụng khai triển hằng đẳng thức: Hướng dẫn giải bài 5 trang 90 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 5 trang 90 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 90 sgk giải tích lớp 12
 

» Tham khảo thêm: Bài 6 trang 91 SGK Giải tích 12

doctailieu.com
Tải về
19/06/2018    06:22 AM
19/06/2018    06:22 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top