Giải bài 5 trang 26 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 26 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

 Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do:

     a) Đứt gãy NST.

     b) Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường.

     c) Trao đổi chéo không đều.

     d) Cả b và c.

Lời giải

  Đáp án : d.

doctailieu.com
Tải về
Back to top