Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

  • Giải GDCD 11
11

Hướng dẫn làm bài 5: cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Lý thuyết bài 5 GDCD 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Tổng hợp kiến thức lý thuyết Bài 5 GDCD 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, kiến thức trọng tâm về cung - cầu trong thực tiễn.

Câu hỏi thảo luận trang 44 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 44 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nội dung và vai trò của quan hệ cung - cầu thể hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi thảo luận trang 46 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 46 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Quan hệ cung - cầu hàng hoá được Nhà nước, các chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng vận dụng như thế nào?

Câu 1 trang 47 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 47 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán?

Câu 2 trang 47 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 47 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Câu 3 trang 47 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 47 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – cầu

Câu 4 trang 47 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 47 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

Câu 5 trang 48 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 48 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

Câu 6 trang 48 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 48 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em hãy lấy ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Câu 7 trang 48 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 7 trang 48 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, mối quan hệ cung – cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra như thế nào ?
Back to top