Mục lục bài học

Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 5: dấu của tam thức bậc hai

Hướng dẫn giải bài 4 trang 105 sgk đại số lớp 10

Giải phương trình có chứa tham số, tìm điều kiện của tham số m để phương trình vô nghiệm

Đáp án bài 3 trang 105 sgk đại số lớp 10

Giải bài toán bất phương trình bậc hai có chưa biến ở mẫu số

Hướng dẫn giải bài 2 trang 105 sgk đại số lớp 10

Các em làm quen với dạng bài tập lập bảng xét dấu của những biểu thức đã cho

Đáp án bài 1 trang 105 sgk đại số lớp 10

Các em được làm quen với một dạng bài mới liên quan đến tam thức bậc hai khi xét đấu của chúng
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu