Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 5: Số gần đúng. Sai số

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 5: số gần đúng. sai số

Giải bài 5 trang 23 sgk đại số lớp 10

Luyện tập thêm về cách sử dụng máy tính bỏ túi trong việc thực hiện các phép tính nhằm hỗ trợ cho việc giải toán

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10, bài 4 trang 23 sgk

Chúng ta tập làm quen với máy tính bỏ túi và thực hiện các phép toán nhanh hơn

Cách làm bài 3 trang 23 sgk toán đại số lớp 10

Tiếp tục luyện tập tìm giá trị gần đúng với độ chính xác theo yêu cầu đề bài đưa ra giúp các em nắm vững hơn về dạng toán này.

Đáp án bài 2 trang 23 sgk đại số lớp 10

Các em được làm dạng toán viết quy tròn số gần đúng để được một giá trị chính xác nhất

Bài 1 trang 23 SGK Đại số 10

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 1 trang 23 sách giáo khoa Toán lớp 10 phần Đại số
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu