Bài 5 Lịch sử 6 - Các quốc gia cổ đại phương Tây

giải lịch sử lớp 6 bài 5 các quốc gia cổ đại phương tây chi tiết trả lời các câu hỏi trang 16 sgk môn lịch sử lớp 6

Bài 1 trang 16 SGK Lịch sử 6

Bài 1 trang 16 SGK Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 16 SGK lịch sử lớp 6, Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?