Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

7

Hướng dẫn làm bài 5: ấn độ thời phong kiến

Bài 3 trang 17 SGK Sử 7

Giải bài 3 trang 17 SGK Lịch Sử 7. Khái quát lịch sử thế giới trung đại , thành tựu văn hóa nổi bật của người Ấn độ

Bài 2 trang 17 SGK Sử 7

Giải bài 2 trang 17 SGK Lịch Sử 7. Khái quát lịch sử thế giới trung đại , những nghề thủ công truyền thống và những hàng thủ công nổi tiếng của Ấn Độ.

Bài 1 trang 17 SGK Sử 7

Giải bài 1 trang 17 SGK Lịch Sử 7. Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ.

Câu hỏi bài 5 trang 17 sgk Sử 7

Giải câu hỏi bài 5 trang 17 sgk Lịch Sử 7. những tác phẩm văn học nổi tiếng của Ấn Độ

Câu hỏi bài 5 trang 16 sgk Sử 7

Giải câu hỏi bài 5 trang 16 sgk Lịch Sử 7. Khái quát lịch sử thế giới trung đại, Ấn độ thời phong kiến
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu