Bài 49 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Bài 49 trang 24 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 49 trang 24 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 49 trang 24 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 6 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép trừ và phép chia khác.

Đề bài 49 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

 Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: \(135 - 98 = (135 + 2) - (98 + 2)\)\(\, = 137 - 100 = 37.\)

Hãy tính nhẩm: \(321 - 96\);            \( 1354 - 997.\)

» Bài tập trước: Bài 48 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 24 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Cùng thêm vào số trừ và số bị trừ cùng \(1\) số sao cho ta được số tròn trục hoặc tròn trăm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 49 trang 24 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

+) Cùng thêm vào số bị trừ và số trừ \(4\) đơn vị ta được:

\(321 - 96 = (321 + 4) - (96 + 4) \)\(\,= 325 -100 = 225.\)

+) Cùng thêm vào số bị trừ và số trừ \(3\) đơn vị  ta được:

\(1354 - 997 = (1354 + 3) - (997 + 3) \)\(\,= 1357 - 1000 = 357.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 50 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 49 trang 24 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top