Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Sinh học 6 bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

6

Soạn sinh 6 bài 49 bảo vệ sự đa dạng của thực vật giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 159 SGK sinh học 6

Soạn sinh 6 bài 49 bảo vệ sự đa dạng của thực vật giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 159 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 49

Kiến thức cơ bản Sinh 6 bài 49

1. Đa dạng của thực vật là gì?

 Sự đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng. Nó được thể hiện bằng:

+ Số lượng các loài và số lượng cá thể của mỗi loài

+ Sự đa dạng môi trường sống: trên cạn (cây cam, cây nhãn…), dưới nước (cây lúa, cây sen…), đới lạnh (rừng lá kim…), môi trường khô hạn (xương rồng …)…

   Việt Nam có sự đa dạng về thực vật khá cao, trong đó nhiều loài có giá trị nhưng đang bị giảm sút do bị khai thác và môi trường sống của chúng bị tàn phá, nhiều loàn trở nên hiếm.

2. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật

- Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật

- Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài

- Xây dựng các vườn thực vật, vườn Quốc gia, các khu bảo tồn … để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt

- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 6 bài 49 về bảo vệ sự đa dạng của thực vật. Ngoài ra em hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 6 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Soạn sinh 6 bài 49 trang 159

Câu 3 trang 159 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 159 SGK Sinh học 6 giúp bạn giải câu 3 sách giáo khoa trang 159 sinh học lớp 6: làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam.

Câu 2 trang 159 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 159 SGK Sinh học 6 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời bài 2 sách giáo khoa trang 159 sinh học 6: Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 6 giúp bạn giải câu 1 sách giáo khoa trang 159 sinh học lớp 6: Nguyên nhân đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút

Câu hỏi thảo luận trang 158 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi thảo luận trang 158 SGK Sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 158 sách giáo khoa Sinh học 6: kể tên một số cây quý hiếm.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu