Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

6

Hướng dẫn làm bài 49: bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Đáp án câu hỏi 3 trang 159 sgk sinh 6

Giải câu 3 trang 159 sgk sinh học 6: Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Trả lời câu hỏi 2 trang 159 sgk sinh học 6

Đáp án câu hỏi 2 trang 159 sgk sinh 6: Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Giải câu 1 trang 159 sgk sinh học 6

Trả lời câu hỏi 1 trang 159 sgk sinh học 6: Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?

Trả lời câu hỏi trang 158 sgk sinh 6

Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi trang 158 sách giáo khoa sinh học 6: Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu