Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Bài 3 trang 158 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 158 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 158 sgk Sinh học 8. Áp dụng các kiến thức Sinh 8 đã học, thực hiện thí nghiệm với mắt thường và giải thích hiện tượng.

Bài 2 trang 158 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 158 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 158 sgk Sinh học 8. Sự co dãn của đồng tử thể hiện khi mắt bị rọi đèn pin hay ánh sáng trực tiếp.

Bài 1 trang 158 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 158 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 158 sgk Sinh học 8. Cấu tạo của cầu mắt và màng lưới trong cơ quan phân tích thị giác