Sinh học 6 bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Soạn sinh 6 bài 48 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 154 - 156 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 48

Kiến thức cơ bản Sinh 6 bài 48

   Thực vật, nhất là thực vật Hạt kín có công dụng nhiều mặt. Ý nghĩa kinh tế của chúng rất lớn: cho gỗ dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệm, cung cấp thức ăn cho người, dùng làm thuốc,...Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, chúng ta cần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đó để làm giàu cho Tổ quốc.

   Bên cạnh đó cũng có một số cây có hại cho sức khỏe, chúng ta cần hết sức thận trọng khi khai thác hoặc tránh sử dụng.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 6 bài 48 về vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người. Ngoài ra em hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 6 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu 4 trang 156 SGK Sinh học 6

Câu 4 trang 156 SGK Sinh học 6

Hướng dẫn câu 4 trang 156 SGK Sinh học 6: Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào ? giúp em hoàn thành tốt bài tập và củng cố kiến thức đã học.

Câu 3 trang 156 SGK Sinh 6

Câu 3 trang 156 SGK Sinh 6

Giải câu 3 trang 156 SGK Sinh 6: Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế ? giúp em hoàn thành bài tập và củng cố kiến thức.

Câu 2 trang 156 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 156 SGK Sinh học 6

Đáp án câu 2 trang 156 SGK Sinh học 6: Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người ?

Câu 1 trang 156 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 156 SGK Sinh học 6

Giải câu 1 trang 156 SGK Sinh học 6: Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Câu hỏi thảo luận trang 154 SGK Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 154 SGK Sinh 6

Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi thảo luận trang 154 SGK Sinh 6: thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời sống hằng ngày?

Câu 3 trang 154 SGK Sinh 6

Câu 3 trang 154 SGK Sinh 6

Giải câu 3 trang 154 SGK Sinh 6: Trong các chuỗi liên tục sau đây hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Câu 2 trang 154 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 154 SGK Sinh học 6

Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 154 SGK Sinh học 6: Kể tên một số loài động vật ăn thực vật giúp em củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập.

Câu 1 trang 154 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 154 SGK Sinh học 6

Hướng dẫn giải câu 1 trang 154 SGK Sinh học 6: Thực vật có vai trò gì đối với động vật, trả lời câu hỏi 1 trang 154 sách giáo khoa sinh học lớp 6.

Câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Sinh 6 với nội dung về động vật trong thiên nhiên lấy cây làm nhà mà em biết giúp em hoàn thành bài tập và củng cố kiến thức.