Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Bài 2 trang 154 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 154 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 154 sgk Sinh học 8. Điều hòa tim mạch bằng phản xạ sinh dưỡng xảy ra trong các trường hợp khác nhau.

Bài 1 trang 154 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 154 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 154 sgk Sinh học 8. Nhận xét về hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng