Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

6

Hướng dẫn làm bài 47: thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Đáp án câu hỏi 3 trang 151 sgk sinh 6

Giải câu 3 trang 151 sgk sinh học 6: Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Trả lời câu hỏi 2 trang 151 sgk sinh học 6

Đáp án câu hỏi 2 trang 151 sgk sinh 6: Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước?

Giải câu 1 trang 151 sgk sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 151 sách giáo khoa sinh học lớp 6: Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Trả lời câu hỏi trang 150 sgk sinh 6

Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi trang 150 sách giáo khoa sinh học 6: Căn cứ vào thông tin trên, hãy cho biết: điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc(H.47.1B) khi có mưa? Tại sao?
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu