Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Soạn Sinh 11 bài 47 Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

1. Một số biện pháp làm thay đổi số con

- Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp

- Thay đổi các yếu tố môi trường

- Nuôi cấy phôi: 

+ Kĩ thuật nuôi cấy phôi mới ra đời và phát triển trong những năm gần đây và ngày càng được hoàn thiện.

+ Để tăng nhanh số lượng một số loài động vật quý hiếm vốn chỉ đẻ một con trong một lứa, người ta có thể tiến hành gây đa thai nhân tạo.

- Thụ tinh nhân tạo

Thụ tinh nhân tạo có tác dụng làm tăng hiệu quả thụ tinh. Thụ tinh nhân tạo có thể diễn ra bên ngoài hoặc bên trong cơ thể.

2. Một số biện pháp điều khiển giới tính

Tùy theo nhu cầu mà người ta có thể điều khiển giới tính của động vật theo hướng đực hay cái. Điều khiển giới tính bằng cách sử dụng hoocmôn, tách tinh trùng,....

3. Sinh trưởng có kế hoạch ở người

- Sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh về số con, thời điểm sinh con và khoảng cách sinh con sao cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

- Các biện pháp tránh thai

+ Tính ngày trứng rụng

+ Sử dụng bao cao su tránh thai

+ Thuốc viên tránh thai

+ Sử dụng dụng cụ tử cung chống lại sự làm tổ của hợp tử ở tử cung

+ Triệt sản nữ, cắt và thắt hai đầu của ống dẫn trừng

+ Triệt sản nam, cắt và thắt hai đầu ống dẫn tinh

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 47 về điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu hỏi trang 182 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 182 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 182 SGK Sinh học 11 với nội dung học về điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Câu hỏi trang 183 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 183 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 183 SGK Sinh học 11 với nội dung học về điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Câu hỏi trang 184 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 184 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 184 SGK Sinh học 11 với nội dung học về điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 1 trang 185 SGK Sinh học 11

Bài 1 trang 185 SGK Sinh học 11

Trả lời bài 1 trang 185 SGK Sinh học 11 với nội dung nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đế gì trong sinh đẻ ở người.

Bài 2 trang 185 SGK Sinh học 11

Bài 2 trang 185 SGK Sinh học 11

Trả lời bài 2 trang 185 SGK Sinh học 11 với nội dung tại sao nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp đình sản mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác?

Bài 3 trang 185 SGK Sinh học 11

Bài 3 trang 185 SGK Sinh học 11

Trả lời bài 3 trang 185 SGK Sinh học 11 với nội dung Tại sao phá thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ