Bài 45: Dây thần kinh tủy

Bài 2 trang 143 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 143 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 143 sgk Sinh học 8. Áp dụng kiến thức Sinh 8 đã học vào thực hành mổ ếch nghiên cứu rễ tủy.

Bài 1 trang 143 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 143 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 143 sgk Sinh học 8. Có 31 đôi dây thần kinh tủy là các dây pha gồm có các bó sợi thần kinh hướng tâm...