Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Soạn Sinh 11 bài 44 Sinh sản vô tính ở động vật với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

1. Sinh sản vô tính là gì?

- Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

- Phân đôi: Sinh sản bằng cách phân đôi có ở động vật đơn bào và giun dẹp.

- Nảy chồi: Sinh sản bằng cách nảy chồi có ở bọt biển và ruột khoang

- Phân mảnh: Sinh sản bằng phân mảnh có ở bọt biển, giun dẹp.

- Trinh sinh (trinh sản) là hình thức sinh sản, trong đó, tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n).

Trinh sinh thường gặp ở các loài chân đốt như ong, kiến, rệp. Một vài loài cá, lưỡng cư, bò sát cũng có trinh sinh.

3. Ưu nhược điểm của sinh sản vô tính

a. Ưu điểm của sinh sản vô tính

- Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thế thấp

- Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

- Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn

b. Nhược điểm của sinh sản vô tính

- Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về mặt di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.

4. Ứng dụng

- Nuôi mô sống

- Nhân bản vô tính

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 44 về sinh sản vô tính ở động vật. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu hỏi trang 173 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 173 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 173 SGK Sinh học 11 với nội dung những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.

Bài 1 trang 174 SGK Sinh 11

Bài 1 trang 174 SGK Sinh 11

Trả lời bài 1 trang 174 SGK Sinh 11 với nội dung so sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật.

Bài 2 trang 174 SGK Sinh 11

Bài 2 trang 174 SGK Sinh 11

Trả lời bài 2 trang 174 SGK Sinh 11 với nội dung tại sao khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết.

Bài 3 trang 174 SGK Sinh 11

Bài 3 trang 174 SGK Sinh 11

Trả lời bài 3 trang 174 SGK Sinh 11 với nội dung phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.