Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Sinh học 6 bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

6

Soạn sinh 6 bài 42 Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 139 SGK sinh học 6

Soạn sinh 6 bài 42 Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 139 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 42

   Không chỉ hỗ trợ bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 139 sách giáo khoa, những nội dung hướng dẫn soạn sinh 6 bài 42 của ĐọcTàiLiệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Kiến thức quan trọng sinh 6 bài 42

Các kiến thức quan trọng của bài học bạn cần ghi nhớ

   Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi; người ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễm kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân,...

Soạn sinh 6 bài 42 trang 139

Câu 3 trang 139 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 139 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 3 sách giáo khoa trang 139 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 139 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 2 sách giáo khoa trang 139 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu 1 trang 139 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 139 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 1 sách giáo khoa trang 139 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 138 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 138 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

Câu hỏi thảo luận trang 137 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 137 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 137 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu