Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Soạn Sinh 11 bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

1. Khái niệm

- Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

- Trong sinh sản hữu tính luôn có quá trình hợp nhất giao tử đực và cái, luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen.

- Sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính :

   + Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi

   + Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa.
   
2. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

Hoa là cơ quan sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

- Hình thành hạt phấn và túi phôi

- Thụ phấn và thụ tinh: 

+ Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy) gọi là thụ phấn.

+ Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành nên hợp tử (2n).

- Hình thành hạt, quả

+ Noãn đã thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) phát triển thành hạt. Hợp tử phát triển thành phôi. Tế bào tam bội phân chia tạo thành một khối đa bào giàu chất dinh dưỡng gọi là nội nhũ nuôi dưỡng phôi phát triển.

+ Quả là do bầu nhụy phát triển thành. Bầu nhụy dày lên, chuyên hóa như một cái túi chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp phát tán hạt

+ Quá trình chín của quả : Sau khi hình thành, quả sinh trưởng, phát triển thành quả chín với các chuyển hóa sinh lý, sinh hóa làm biến đổi màu sắc, độ cứng và xuất hiện mùi vị, hương thơm đặc trưng, hấp dẫn thuận lợi cho sự phát tán hạt.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 42 về sinh sản hữu tính ở thực vật. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu hỏi trang 163 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 163 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 163 SGK Sinh học 11 với nội dung mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết, quá trình hình thành hạt phấn và quá trình hình thành túi phôi.

Bài 2 trang 166 SGK Sinh 11

Bài 2 trang 166 SGK Sinh 11

Trả lời bài 2 trang 166 SGK Sinh 11 về chủ đề sinh sản hữu tính ở thực vật với nội dung câu hỏi Thụ tinh kép là gì?

Bài 4 trang 166 SGK Sinh 11

Bài 4 trang 166 SGK Sinh 11

Trả lời bài 4 trang 166 SGK Sinh 11 với nội dung Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín.

Bài 5 trang 166 SGK Sinh 11

Bài 5 trang 166 SGK Sinh 11

Trả lời bài 5 trang 166 SGK Sinh 11 với nội dung vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.