Sinh học 6 bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Soạn sinh 6 bài 41 Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 136 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 41

   Bên cạnh việc hỗ trợ bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 136 sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn soạn sinh 6 bài 41 của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Kiến thức cơ bản sinh 6 bài 41

Những kiến thức quan trọng của bài học bạn cần ghi nhớ:

 Hạt kín: hạt được bảo vệ bên trong quả. Gồm nhóm thực vật có hoa

1. Cơ quan sinh dưỡng

* Rễ: gồm rễ cọc và rễ chùm. Biến dạng của rễ: rễ củ, rễ móc, rễ thở giác mút

* Thân: bao gồm thân đứng: thân gỗ, thân cột, thân cỏ; và Thân leo: thân quấn, tua cuốn

- Các loại biến dạng của thân: thân củ, thân rễ, thân mọng nước

* Lá:

- Có các dạng lá chính: lá đơn, lá kép với các kiểu gân lá: gân hình mạng, gân song song, gân hình cung

- Biến dạng của lá: lá biến thành gai, lá biến thành vảy, lá dự trữ, tay móc, tua cuốn

2. Cơ quan sinh sản

* Hoa

- Căn cứ vào bộ phận sinh sản chia hoa thành 2 nhóm: hoa đơn tính và hoa lưỡng tính

- Cách mọc: hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm

- Màu sắc hoa đa dạng: màu đỏ, màu hồng, màu trắng

- Số nhị của hoa thì khác nhau ở mỗi hoa

- Cách thụ phấn cho hoa: tự thụ phấn, thụ phấn nhờ côn trùng, thụ phấn nhờ gió, nhờ con người.

* Quả

- Quả được chia thành 2 nhóm

+ Quả khô: quả khô nẻ và quả khô không nẻ

+ Quả thịt: quả mọng và quả hạch

* Hạt

- Hạt nằm trong quả

- Cách phát tán của quả: tự phát tán, phát tán nhờ gió, côn trùng

3. Đặc điểm của thực vật hạt kín

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gốc, thân cỏ, lá đơn, lá kép …) trong thân có mạch dẫn hoàn thiện

- Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) là 1 ưu thế của các cây Hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau

- Môi trường sống đa dạng: trên cạn, dưới nước

- Đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 6 bài 41 về Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín. Ngoài ra em hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 6 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu 4 trang 146 SGK Sinh học 6

Câu 4 trang 146 SGK Sinh học 6

Câu 4 trang 136 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 4 sách giáo khoa trang 136 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu 3 trang 136 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 136 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 136 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 3 sách giáo khoa trang 136 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 136 sgk sinh 6 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời bài 2 sách giáo khoa trang 136 sinh học 6: phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín

Câu 1 trang 136 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 136 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 136 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 1 sách giáo khoa trang 136 sinh học lớp 6: Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín.