Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Soạn Sinh 11 bài 41 Sinh sản vô tính ở thực vật với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

1. Khái niệm

- Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, bảo đảm sự phát triển liên tục của loài

- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cá thể mẹ

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

a. Sinh sản bào tử

- Cơ thể mới được phát triển từ bào tử, cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.

- Hình thức sinh sản này có ở những cơ thể luôn có sự xen kẽ của hai thế hệ như rêu, dương xỉ.

b. Sinh sản sinh dưỡng

- Cơ thể được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của thực vật.

3. Phương pháp nhân giống vô tính

a. Ghép chồi và ghép cành: Một chồi hay một cành nhỏ từ cây này có thể được ghép lên một cây khác của các loài có quan hệ họ hàng hay các thứ khác nhau của cùng một loài. 

b. Giâm cành: Giâm cành là hình thức cắt từ thân, nhánh hay từ đoạn thân có chồi ngọn. Nơi vết cắt sẽ mọc ra một khối tế bào không chuyên hóa gọi là mô sẹo, sau đó các rễ bất định mọc ra từ mô sẹo này.

c. Chiết cành

d. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật

- Là sự nuôi cấy các tế bào lấy từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật như củ, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, hạt phấn, túi phôi,… trên môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo ra các cây con. Sau đó, cây con được chuyển ra trồng ở đất.

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người

- Đối với đời sống thực vật: Sinh sản vô tính giúp cho sự tồn tại là phát triển của loài

- Đối với đời sống con người

+ Tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp

+ Tạo giống cây sạch bệnh

+ Nhân nhanh các giống cây trồng

+ Bảo tồn các giống cây quý hiếm

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 41 về sinh sản vô tính ở thực vật. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu hỏi trang 160 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 160 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi trang 160 SGK Sinh học 11 : Ví dụ về thực vật có hình thức sinh sản bào tử? Các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật?

Câu hỏi trang 161 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 161 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 161 SGK Sinh học 11 với nội dung các phương pháp nhân giống vô tính khi ghép cành và ghép chồi?

Bài 1 trang 162 SGK Sinh 11

Bài 1 trang 162 SGK Sinh 11

Trả lời bài 1 trang 162 SGK Sinh 11 về chủ đề sinh sản vô tính ở thực vật với nội dung Sinh sản là gì?

Bài 4 trang 162 SGK Sinh 11

Bài 4 trang 162 SGK Sinh 11

Trả lời bài 4 trang 162 SGK Sinh 11 với nội dung nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.

Bài 5 trang 162 SGK Sinh 11

Bài 5 trang 162 SGK Sinh 11

Trả lời bài 5 trang 162 SGK Sinh 11 với nội dung Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng bộ phận nào.

Bài 6 trang 162 SGK Sinh 11

Bài 6 trang 162 SGK Sinh 11

Trả lời bài 6 trang 162 SGK Sinh 11 với nội dung: trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là gì.