Bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 40 trang 129 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Lời giải bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 9 chương 4 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về ôn tập chương 4 hình trụ, hình nón và hình cầu.

Đề bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.

Bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

» Bài tập trước: Bài 39 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Diện tích xung quanh của hình nón: \(S_{xq}=\pi rl.\)

+) Diện tích toàn phần của hình nón: \(S_{tp}=\pi rl + \pi r^2.\) 

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Với hình a:

\({S_{tp}} = {\rm{ }}{S_{xq}} + {\rm{ }}{S_{đáy}} = {\rm{ }}\pi rl{\rm{ }} + {\rm{ }}\pi {r^2}\)

\(= {\rm{ }}\pi {\rm{ }}.{\rm{ }}2,5{\rm{ }}.{\rm{ }}5,6{\rm{ }} + {\rm{ }}\pi {\rm{ }}.{\rm{ }}2,{5^2} \approx {\rm{ }}63,59{\rm{ }}({m^2})\)

- Với hình b: 

\({S_{tp}} = {\rm{ }}{S_{xq}} + {\rm{ }}{S_{đáy}} = {\rm{ }}\pi {\rm{ }}.{\rm{ }}3,6{\rm{ }}.{\rm{ }}4,8{\rm{ }} + {\rm{ }}\pi {\rm{ }}.{\rm{ }}3,{6^2} \)

\( \approx  {\rm{ }}94,95{\rm{ }}({m^2})\)

» Bài tiếp theo: Bài 41 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top