Sinh học 9 bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Soạn sinh học 9 bài 40 ôn tập phần di truyền và biến dị giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 116 - 117 SGK Sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài 10 trang 117 SGK sinh lớp 9

Trả lời câu hỏi bài 10 trang 117 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 10 trang 117 sách giáo khoa sinh học lớp 9 để nắm được những đặc điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt

Giải bài 9 trang 117 sgk sinh học 9

Giải bài 9 trang 117 sgk sinh học 9

Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ sẽ có câu trả lời trong hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 9 trang 117 SGK sinh học lớp 9

Đáp án bài 8 trang 117 sgk sinh học 9

Đáp án bài 8 trang 117 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 8 trang 117 SGK sinh học lớp 9 để có câu trả lời vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng vẫn được dùng trong chọn giống.

Giải bài 6 trang 117 sgk sinh học 9

Giải bài 6 trang 117 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 117 SGK sinh học lớp 9 để hiểu rõ hơn vì sao kỹ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại

X