Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Câu 2 trang 12 SGK Lịch sử 5

Câu 2 trang 12 SGK Lịch sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 12 sách giáo khia lịch sử lớp 5 về Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

Câu 1 trang 12 SGK Lịch sử 5

Câu 1 trang 12 SGK Lịch sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 4 trang 12 sách giáo khia lịch sử lớp 5 về Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20