Bài 4 trang 4 tập bản đồ lịch sử 9

Xuất bản ngày 07/05/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 4 tập bản đồ lịch sử lớp 9 - điền tên các giai đoạn cách mạng và những nhiệm vụ chính của mỗi giai đoạn cách mạng ở các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1970

Bài 4 trang 4 tập bản đồ sử 9: Em hãy điền tên các giai đoạn cách mạng và những nhiệm vụ chính của mỗi giai đoạn cách mạng ở các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1970 vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải
bài 4 trang 4 tập bản đồ sử 9

Thời gianGiai đoạn phát triểnNhững nhiệm vụ chính
1945 – 1949Tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân.

- Xây dựng bộ máy chính quyền.

- Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngòai nước.

- Thực hiện quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân.

1950 – 1970Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản, đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã.

- Tiến hành công nghiệp hoá.

Kiến thức cần nắm vững

Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

Hoàn cảnh lịch sử:

 • Cuối 1944 – 1945 khi Hồng Quân Liên Xô truy kích quân Đức, nhân dân Đông Âu nổi dậy giành chính quyền và thành lập chính quyền dân chủ nhân dân trong hoàn cảnh đấu tranh giai cấp quyết liệt, đập tan mọi mưu đồ của các thế lực phản động.
 • Thắng lợi: Ba Lan (07/1944), Ru – ma – ni (8/1944)…
 • Riêng nước Đức bị chia cắt: phía Tây là Cộng Hòa Liên Bang Đức (09/1949), phía Đông là Cộng hòa dân chủ Đức (10/1949)

Nhiệm vụ:

 • Chống phá thế  lực thù địch  trong và ngoài nước
 • Xây dựng bộ máy  chính quyền dân chủ nhân dân
 • Cải cách ruộng đất
 • Quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản
 • Thực hiện quyền tự do dân chủ
 • Cải thiện đời sống nhân dân

Ý  nghĩa: chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế  giới, lịch sử các nước Đông Âu đã sang trang mới.

Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ năm 1950 đến đầu những năm 70 thế kỷ XX)

Các nước Đông Âu xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong điều kiện khó khăn và phức tạp như:

Cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, các nước đế quốc bao vây kinh tế và chống phá về chính trị; bọn phản động trong nước phá hoại cách mạng

Nhiệm vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội: Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản, tập thể hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội

Thành tựu: là các nước công- nông nghiệp.

 • An-ba-ni: trước chiến tranh là nước nghèo nhất, tới năm 1970  công nghiệp được xây dựng, điiện khí hóa.
 • Bung-ga-ri: tổng sản phẩm công nghiệp tăng 55 lần.
 • Tiệp Khắc: công nghiệp phát thiển, chiếm 1,7% sản lượng công nghiệp thế giới
 • Cộng hòa dân chủ Đức: sản xuất tăng 5 lần, thu nhập quốc dân tăng 4 lần.

➜ Xem đầy đủ các kiến thức lý thuyết quan trọng và hướng dẫn soạn sử 9 bài 1

Hướng dẫn giải bài 4 trang 4 tập bản đồ sử 9

Tham khảo thêm

Trên đây là hướng dẫn giải bài 4 trang 4 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 1

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM