Bài 4 trang 151 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 151 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ôn luyện về dấu câu

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 4 trang 151 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 1 phần trả lời câu hỏi sách giáo khoa, soạn bài Ôn luyện về dấu câu ngắn gọn nhất giúp các em ôn tập tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Xét ví dụ dưới đây và trả lời câu hỏi:

Quả thật, tôi không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào và bắt đầu từ đâu ? Anh có thể cho tôi một lời khuyên không. Đừng bỏ mặc tôi lúc này.

Đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu thứ nhất và dấu chấm ở cuối câu thứ hai trong đoạn văn này đã đúng chưa ? Vì sao ? Ở các vị trí đó nên dùng dấu gì ?

Trả lời bài 4 trang 151 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Để soạn bài Ôn luyện về dấu câu tối ưu nhất, Đọc Tài Liệu tổng hợp nhiều cách trình bày khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 4 trang 151 sgk ngữ văn lớp 8 tập 1 như sau:

Cách trình bày 1

- Cách đặt dấu câu như đoạn văn trên là sai, vì không sử dụng đúng chức năng của dấu câu.

- Sửa lại: Qủa thật, tôi không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào và bắt đầu từ đâu. Anh có thể cho tôi một lời khuyên không? Đừng bỏ mặc tôi lúc này!

Cách trình bày 2

Dấu câu dùng không đúng : “Quả thật, tôi không biết nên giải quyết vấn đè này như thế nào và bắt đầu từ đâu. Anh có thể cho tôi một lời khuyên không? Đừng bỏ mặc tôi lúc này.”

Cách trình bày 3

- Dấu chấm hỏi ở cuối câu 1 dùng sai vì đây không phải là câu hỏi. Đó là câu trần thuật, phải dùng dấu chấm. Dấu câu ở cuối thứ hai là sai, vì đây là câu hỏi, phải dùng dấu chấm hỏi.

- Quả thật, tôi không biết nên giải quyết vần đề này như thế nào và bắt đầu từ đâu? Anh có thể cho tôi một lời khuyên không? Đừng bỏ mặc tôi lúc này!

Ghi nhớ

Khi viết, cần tránh các lỗi sau đây về dấu câu:

  • Thiếu dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc.
  • Dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc.
  • Thiếu dấu thích hợp để tách các bộ phận của câu khi cần thiết.
  • Lẫn lộn công dụng của các dấu câu.

------------

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 4 trang 151 SGK Ngữ văn 8 tập 1 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Ôn luyện về dấu câu trong chương trình soạn văn 8 được tốt hơn trước khi đến lớp.

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM