Bài 4 trang 15 SGK Hóa 10 Kết nối tri thức

Xuất bản: 27/12/2022 - Tác giả:

Bài 4 trang 15 SGK Hóa 10 Kết nối tri thức: Một loại nguyên tử nitrogen có 7 proton và 7 neutron trong hạt nhân. Dựa vào Bảng 1.1, hãy tính và so sánh

Hướng dẫn giải bài 4 trang 15 SGK Hóa 10 thuộc Bài 1: Thành phần của nguyên tử - chương 1 Cấu tạo nguyên nguyên tử - SGK Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống..

Câu hỏi:  Một loại nguyên tử nitrogen có 7 proton và 7 neutron trong hạt nhân. Dựa vào Bảng 1.1, hãy tính và so sánh:

a) Khối lượng hạt nhân với khối lượng nguyên tử.

b) Khối lượng hạt nhân với khối lượng vỏ nguyên tử.

Trả lời:

Một nguyên tử trung hòa về điện có số hạt proton = số hạt electron

=> Nguyên tử nitrogen có 7 hạt proton, 7 hạt neutron, 7 hạt electron

Ta có:

+ mp = 1,672.10⁻²⁷ kg

+ mn = 1,675.10⁻²⁷ kg

+ me = 9,109.10⁻³¹ kg

=> Khối lượng hạt nhân nitrogen = 7 x 1,672.10⁻²⁷+ 7 x 1,675.10⁻²⁷ = 2,343. 10⁻²⁶ kg

Khối lượng nguyên tử nitrogen = 7 x 1,672.10⁻²⁷+ 7 x 1,675.10⁻²⁷ + 7 x 9,109.10⁻³¹ = 2,344.10⁻²⁶ kg

Khối lượng vỏ nguyên tử nitrogen = 7 x 9,109.10⁻³¹ = 6,376. 10⁻³⁰ kg

a) So sánh khối lượng hạt nhân với khối lượng nguyên tử

Khối lượng nguyên tử/Khối lượng hạt nhân ≈ 1

b) So sánh khối lượng hạt nhân với khối lượng vỏ nguyên tử

Khối lượng hạt nhân/ Khối lượng vỏ nguyên tử = 2,343. 10⁻²⁶/6,376. 10⁻³⁰ ≈ 3675 (lần)

=> Khối lượng hạt nhân lớn hơn rất nhiều so với khối lượng vỏ nguyên tử

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải bài 4 trang 15 SGK Hóa 10 Kết nối tri thức. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải hóa 10 Kết nối tri thức với cuộc sống mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM