Bài 4 trang 143 sgk Sử 8

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 143 sgk Sử 8. Dưới đây là câu trả lời câu hỏi bài 4 trang 143 sgk Lịch Sử 8, những điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX.

Câu hỏi

Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

» Ôn tập Bài 3 trang 143 sgk Sử 8

Trả lời Bài 4 trang 143 sgk Sử 8

Những điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX:

- Mục đích: Đánh Pháp cứu nước, giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới theo thể chế cộng hòa hoặc quân chủ lập hiến.

- Thành phần tham gia: nhà Nho yêu nước tiếp thu được nền học vấn mới của phương Tây, nhiều tầng lớp xã hội mới hình thành sau khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

----------------------------------------------------------

Chính sách khai thác thuộc địa của Pháp tại Việt Nam và lời giải các câu hỏi  Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM