Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 4: Sự rơi tự do

10

Hướng dẫn làm bài 4: sự rơi tự do

Cách giải bài 12 trang 27 sgk Vật Lý lớp 10

Tính độ cao khi thả một vật chạm đất khi đã biết quãng thời gian tiếp đất của vật đó

Bài 11 trang 27 sgk Vật lí 10

Áp dụng chuyển động rơi tự do vào thực tế và xác định chiều sâu của hang

Bài 9 trang 27 sgk Vật lí lớp 10

Hướng dẫn giải chi tiết và đáp án bài tập 9 trang 27 sách giáo khoa Vật lí lớp 10

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 8 trang 27 sgk

Xác định các chuyển động được xem là chuyển động rơi tự do trong các trường hợp cụ thể

Bài 7 trang 27 sgk Vật lí lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập Lý 10: đáp án bài 7 trang 45 sách giáo khoa Vật lí lớp 10

Hướng dẫn giải bài 6 trang 27 sgk Vật Lý lớp 10

Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do

Đáp án bài 5 trang 27 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định những trường hợp các vật rơi tự do với cùng một gia tốc

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 4 trang 27 sgk

Các em làm quen với rơi tự do và các đặc điểm nổi bật của dạng chuyển động này

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 3 trang 27 sgk

Thế nào là rơi tự do, các em cần nắm vững về kiến thức này nhằm phục vụ cho việc giải bài tập
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu