Mục lục bài học

Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 4: phương sai và độ lệch chuẩn

Cách giải bài 3 trang 128 sgk đại số lớp 10

Tiếp tục là dạng bài tìm trung bình cộng của các bảng tần số đã cho, tìm phương sai và xét độ đồng đều

Hướng dẫn giải bài 2 trang 128 sgk đại số lớp 10

Các em làn dạng toán tổng hợp bao gồm cả trung bình cộng và tìm phương sai

Đáp án bài 1 trang 128 sgk đại số lớp 10

Các em được làm quen với khái niệm phương sai và độ lệch chuẩn
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu