Bài 4 Lịch sử 6 - Các quốc gia cổ đại phương Đông

giải lịch sử lớp 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông chi tiết trả lời các câu hỏi trang 13 sgk môn lịch sử lớp 6

Bài 3 trang 13 SGK Lịch sử 6

Bài 3 trang 13 SGK Lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 13 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 6, Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Bài 2 trang 13 SGK Lịch sử 6

Bài 2 trang 13 SGK Lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 13 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 6, Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?