Bài 39: Tổng kết chương II : Điện từ học

Bài 13 trang 106 sgk Vật lí 9

Bài 13 trang 106 sgk Vật lí 9

Giải bài tập 13 trang 106 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Trường hợp nào trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều?

Bài 10 trang 106 sgk Vật lí 9

Bài 10 trang 106 sgk Vật lí 9

Hướng dẫn giải bài tập 10 trang 106 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Xác định các chiều của điện từ tác dụng lên điểm N của dây dẫn

X