Sinh học 6 bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

Soạn Sinh 6 bài 39 Quyết - Cây dương xỉ giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 131 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 39

   Không chỉ giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 131 sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn soạn Sinh 6 bài 39 của Đọc Tài Liệu còn hỗ trợ bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài Quyết - Cây dương xỉ đã được học.

Kiến thức cơ bản Sinh 6 bài 39

Những kiến thức quan trọng của bài học bạn cần ghi nhớ:

1. Cây dương xỉ

Quyết là tên gọi chung của 1 nhóm thực vật (trong đó có dương xỉ) sinh sản bằng bào tử như rêu, nhưng khác rêu về cấu tạo và cơ quan sinh dưỡng.

- Nơi sống: chỗ đất ẩm, ven đường đi, bờ ruộng, khe tường, dưới tán cây trong rừng …

2. Đặc điểm cấu tạo

a) Cơ quan sinh dưỡng

- Rễ: rễ chùm, gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc tủa ra từ gốc thân thành 1 chùm.

- Thân: có màu nâu, có phủ những lông nhỏ.

- Lá: ở mặt dưới là có những màu xanh đến màu nâu đậm. Lá non đầu là cuộn tròn lại.

+ Khác với rêu: cấu tạo bên trong của dương xỉ đã có mạch dẫn làm chứa năng vận chuyển.

- Kết luận: dương xỉ là thực vật thuộc nhóm quyết đã có rễ, thân, lá thực sự.

b) Túi bào tử và sự phát triển cùa dương xỉ

- Cơ quan sinh sản của dương xỉ là túi bào tử nằm ở mặt dưới của lá có màu xanh khi lá non và màu nâu khi lá già.

- Túi bào tử:

+ Có hình cầu

+ Cấu tạo: túi bào tử có cơ vòng (với màng tế bào dày lên rất rõ): giải phóng các bào tử khi chín.

- Đặc điểm để nhận biết 1 số cây thuộc dương xỉ là: lá khi còn non thường cuộn tròn lại ở đầu.

3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá

- Các loại cây vứa kể trên và nhiều loại quyết khác hiện đang sống đều là cây thân cỏ.

- Sự phát triển của quyết và quá trình hình thành than đá

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 6 bài 39 về Quyết - Cây dương xỉ. Ngoài ra em hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 6 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu 3 trang 131 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 131 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 131 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 3 sách giáo khoa trang 131 sinh học lớp 6: Than đá được hình thành như thế nào

Câu 2 trang 131 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 131 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 131 sgk sinh 6 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời bài 2 sách giáo khoa trang 131 sinh học 6: đặc điểm chung, dấu hiệu nhận biết các loại dương xỉ

Câu 1 trang 131 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 131 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 131 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 1 sách giáo khoa trang 131 sinh học lớp 6: So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ

Câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 129 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 129 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

Câu hỏi thảo luận trang 128 SGK Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 128 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 128 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 128 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.