Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

6

Hướng dẫn làm bài 39: quyết - cây dương xỉ

Đáp án câu hỏi 3 trang 131 sgk sinh 6

Giải câu 3 trang 131 sgk sinh học 6: Than đá được hình thành như thế nào ?

Trả lời câu hỏi 2 trang 131 sgk sinh học 6

Đáp án câu hỏi 2 trang 131 sgk sinh 6: Sưu tầm các loại dương xỉ gặp ở địa phương. Nhận xét về đặc điểm chung của chúng. Làm thể nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xỉ ?

Giải câu 1 trang 131 sgk sinh học 6

Trả lời câu hỏi 1 trang 131 sgk sinh học 6: So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?

Trả lời câu hỏi trang 129 sgk sinh 6

Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi trang 129 sách giáo khoa sinh học 6: Nhìn hình vẽ cho biết vòng cơ có tác dụng gì?

Trả lời câu hỏi trang 128 sgk sinh 6

Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi trang 128 sách giáo khoa sinh học 6
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu