Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Soạn Sinh 11 bài 39 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Các nhân tố bên ngoài

1. Thức ăn

Thức ăn là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cả động vật và người.

2. Nhiệt độ

Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát tiển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, đặc biệt là động vật biến nhiệt.

3. Ánh sáng

Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật qua:

- Những ngày trời rét, động vật mất nhiều nhiệt.

- Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D. Vitamin D có vai trò chuyển hóa canxi để hình thành xương, qua đó ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển.

Một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người

- Cải tạo giống

- Cải thiện môi trường sống của động vật

- Cải thiện chất lượng dân số

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 39 về các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo). Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu hỏi trang 155 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 155 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 155 SGK Sinh học 11 với nội dung học về các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người

Câu hỏi trang 156 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 156 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 156 SGK Sinh học 11 với nội dung học về Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Bài 1 trang 157 SGK Sinh 11

Bài 1 trang 157 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi 1 bài 39 trang 157 sách giáo khoa sinh học lớp 11 về chủ đề các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Bài 2 trang 157 SGK Sinh 11

Bài 2 trang 157 SGK Sinh 11

Trả lời bài 2 trang 157 SGK Sinh 11 với nội dung nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Bài 3 trang 157 SGK Sinh 11

Bài 3 trang 157 SGK Sinh 11

Trả lời bài 3 trang 157 SGK Sinh 11 với nội dung tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường?

Bài 4 trang 157 SGK Sinh 11

Bài 4 trang 157 SGK Sinh 11

Trả lời bài 4 trang 157 SGK Sinh 11 với nội dung việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì.