Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất

10

Hướng dẫn làm bài 38 : sự chuyển thể của các chất

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 9 trang 210 sgk

Xác định câu trả lời sai khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng

Cách giải bài 8 trang 210 sgk Vật Lý lớp 10

Tìm ra câu trả lời đúng khi đã biết nhiệt độ nóng chảy của đồng

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 110 sgk

Tìm ra khẳng định chưa chính xác khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn

Đáp án bài 6 trang 209 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được học về nhiệt hóa hơi, viết công thức của nhiệt hóa hơi của chất lỏng

Hướng dẫn giải bài 5 trang 209 sgk Vật Lý lớp 10

Thế nào là sự sôi, nêu những điểm nổi bật của sự sôi, hãy phân biệt sự sôi và sự bay hơi

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 209 sgk

Nêu sự khác nhau giữa hơi bão hòa và hơi khô

Cách giải bài 3 trang 209 sgk Vật Lý lớp 10

Thế nào là sự bay hơi, hãy cho biết về quá trình ngược của sự bay hơi

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 209 sgk

Thế nào được gọi là nhiệt nóng chảy, viết công thức và đơn vị của các đại lượng trong công thức đó

Đáp án bài 1 trang 209 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được làm quen với khái niệm mới về sự nóng chảy và quá trình ngược lại của sự nóng chảy
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu