Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Soạn Sinh 11 bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Nhân tố bên trong

Hoocmôn là nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

- Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống: Hoocmôn sinh trưởng GH có tác dụng làm tăng chiều dài của xương, giúp ta cao lên. 

- Các hoocmôn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống: Hai hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecđixơn và juvenin.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 38 về Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu hỏi trang 152 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 152 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 152 SGK Sinh học 11 với nội dung học về các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu hỏi trang 153 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 153 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 38 trang 153 với nội dung học về các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 1 trang 154 SGK Sinh 11

Bài 1 trang 154 SGK Sinh 11

Trả lời bài 1 trang 154 SGK Sinh 11 với nội dung kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Bài 2 trang 154 SGK Sinh 11

Bài 2 trang 154 SGK Sinh 11

Trả lời bài 2 trang 154 SGK Sinh 11 với nội dung kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng.

Bài 3 trang 154 SGK Sinh 11

Bài 3 trang 154 SGK Sinh 11

Trả lời bài 3 trang 154 SGK Sinh 11 với nội dung vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?