Bài 36 trang 19 SGK Toán 6 tập 1

Bài 36 trang 19 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án Bài 36 trang 19 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải Bài 36 trang 19 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 5 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép cộng và phép nhân khác.

Đề bài 36 trang 19 SGK Toán 6 tập 1

Có thể tính nhầm tích 45 . 6 bằng cách:

- Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

             45 . 6 = 45 . (2 . 3) = (45 . 2) . 3 = 90 . 3 = 270.

- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

             45 . 6 = (40 + 5) . 6 = 40 . 6 + 5 . 6 = 240 + 30 = 270.

a) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

          15 . 4;      25 . 12;       125 . 16.

b) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

        25 . 12;     34 . 11;             47 . 101.

» Bài tập trước: Bài 35 trang 19 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 19 sgk Toán 6 tập 1

Dưới đây là các cách giải bài 36 trang 19 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) 15 . 4 = 15 . 2 . 2 = 30 . 2 = 60;

  25 . 12 = 25 . 4 . 3 = 100 . 3 = 300

  125 . 16 = 125 . 8 . 2 = 1000 . 2 = 2000

b) 25 . 12 = 25(10 + 2) = 25. 10 + 25. 2 = 250 + 50 = 300;

   34 . 11 = 34(10 + 1) = 34. 10 + 34. 1 = 340 + 34 = 374;

   47 . 101 = 47(100 + 1) = 47. 100 + 47. 1 = 4700 + 47 = 4747.

» Bài tập tiếp theo: Bài 37 trang 20 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 36 trang 19 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top